Author: ardaliwa iwa

Sukses Melaksanakan Pengabdian Masyarakat Selama 29 Hari di Malaysia, 15 Mahasiswa IAIN Bengkulu Terbitkan Buku Kumpulan Catatan Perjalanan Pengabdiannya Melalui Cetak dan Online

  IAIN Bengkulu —  Setelah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Luar Negeri (KKN-LN) pada Agustus 2018, pada Desember ini para peserta program tersebut yang berjumlah 15 orang menerbitkan buku dengan judul Secercah Harapan di Negeri Jiran (Bagian 2). Buku setebal 193 halaman ini berisi 15 bab yang setiap babnya mempunyai cerita yang berbeda- beda dan […]

Upayakan Peningkatan Kualitas Perpustakaan, 3 Pustakawan IAIN Bengkulu Ikuti Training di Perpustakaan Universiti Sains Malaysia

IAIN BENGKULU-MALAYSIA – Seiring dengan berkembangnya zaman kearah Era Digital, tuntutan akan akses pengetahuan pun termasuk perpustakaan secara perlahan namun pasti juga akan mengikuti perkembangan yang ada. Oleh sebab itu, pada 3 hingga 9 Desember 2018, pusat perpustakaan IAIN Bengkulu melaksanakan program short staff internship dan training mengenai management dan public service di Hamzah Sendut Library, Universiti […]